trải nghiệm cuộc đời

Liệu bạn có thể trả lời 33 câu hỏi phỏng vấn của Apple này không

27 – “Nếu bạn được cho một chiếc lọ có tiền xu một mặt và xu hai mặt trộn chung