đổi lịch dương sang lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 26 tháng 10 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 26Tháng: 10 Năm: 2020 Thứ 2 ngày 10/9/2020Ngày: Nhâm DầnTháng: Bính TuấtNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 29 tháng 5 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 29Tháng: 5 Năm: 2020 Thứ 6 ngày 7/4/2020Ngày: Nhâm ThânTháng: Tân TỵNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 19 tháng 2 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 19Tháng: 2 Năm: 2020 Thứ 4 ngày 26/1/2020Ngày: Nhâm ThìnTháng: Mậu DầnNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 6 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 6Tháng: 6 Năm: 2019 Thứ 5 ngày 4/5/2019Ngày: Giáp TuấtTháng: Canh NgọNăm: Kỷ Hợi Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 11 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 6Tháng: 11 Năm: 2018 Thứ 3 ngày 29/9/2018Ngày: Nhâm DầnTháng: Nhâm TuấtNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 31 tháng 7 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 31Tháng: 7 Năm: 2018 Thứ 3 ngày 19/6/2018Ngày: Giáp TýTháng: Kỷ MùiNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 14 tháng 3 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 14Tháng: 3 Năm: 2018 Thứ 4 ngày 27/1/2018Ngày: Ất TỵTháng: Giáp DầnNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 12 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 6Tháng: 12 Năm: 2017 Thứ 4 ngày 19/10/2017Ngày: Đinh MãoTháng: Tân HợiNăm: Đinh Dậu Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 1 tháng 4 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 1Tháng: 4 Năm: 2017 Thứ 7 ngày 5/3/2017Ngày: Mậu NgọTháng: Giáp ThìnNăm: Đinh Dậu Lịch âm