đổi lịch âm dương online

Hướng dẫn đổi ngày 26 tháng 10 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 26Tháng: 10 Năm: 2020 Thứ 2 ngày 10/9/2020Ngày: Nhâm DầnTháng: Bính TuấtNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 29 tháng 5 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 29Tháng: 5 Năm: 2020 Thứ 6 ngày 7/4/2020Ngày: Nhâm ThânTháng: Tân TỵNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 19 tháng 2 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 19Tháng: 2 Năm: 2020 Thứ 4 ngày 26/1/2020Ngày: Nhâm ThìnTháng: Mậu DầnNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 6 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 6Tháng: 6 Năm: 2019 Thứ 5 ngày 4/5/2019Ngày: Giáp TuấtTháng: Canh NgọNăm: Kỷ Hợi Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 11 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 6Tháng: 11 Năm: 2018 Thứ 3 ngày 29/9/2018Ngày: Nhâm DầnTháng: Nhâm TuấtNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 31 tháng 7 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 31Tháng: 7 Năm: 2018 Thứ 3 ngày 19/6/2018Ngày: Giáp TýTháng: Kỷ MùiNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 14 tháng 3 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 14Tháng: 3 Năm: 2018 Thứ 4 ngày 27/1/2018Ngày: Ất TỵTháng: Giáp DầnNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 12 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 6Tháng: 12 Năm: 2017 Thứ 4 ngày 19/10/2017Ngày: Đinh MãoTháng: Tân HợiNăm: Đinh Dậu Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 1 tháng 4 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 1Tháng: 4 Năm: 2017 Thứ 7 ngày 5/3/2017Ngày: Mậu NgọTháng: Giáp ThìnNăm: Đinh Dậu Lịch âm