chuyện khó nói chuyện phòng the

Nên làm gì khi đòi mà nàng không cho ?

Nếu “lỡ” yêu phải cô nàng quyết tâm không “cho” và chỉ muốn trao cái “ngàn vàng” của mình cho

“Chuyện ấy” mấy phút thì lý tưởng nhất?

Kết thúc: bạn nên ôm ấp, âu yếm bạn tình khoảng 5-10 phút hoặc hơn. Đây là thời gian cặp