chuyện ay

Nên làm gì khi đòi mà nàng không cho ?

Nếu “lỡ” yêu phải cô nàng quyết tâm không “cho” và chỉ muốn trao cái “ngàn vàng” của mình cho