bố trí không gian ngôi nhà

Phong thủy giếng trời giúp cân bằng sinh khí

Với vai trò phân bố ánh sáng và thông thoáng cho nhà, giếng trời thường được bố trí tại trung

Gương là một trong những biểu tượng quan trọng trong phong thủy nhà ở

Gương không nên đối diện với cửa sổ, nếu ngoài cửa sổ có người, thì đối với họ là không

Mệnh hỏa: Không nên bố trí hòn non bộ trông nhà

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, bể cá hay hòn non bộ hiện