Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility – Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc

Trong lịch sử hệ thống kết cấu này đã được phát triển dành riêng cho nhà trệt. Tuy nhiên, nhờ những phần mềm mô hình khác nhau được phát triển gần đây, có rất nhiều cơ hội để áp dụng hệ thống truyền thống này thành những cấu trúc cao tầng phức tạp, đáp ứng mục đích và yêu cầu hiện đại. Vernacular Versatility có thể mở ra một chương mới về khả năng áp dụng những công trình cũ và thiết kế truyền thống áp dụng vào hiện tại nhằm thêm phần hiệu quả và thẩm mỹ.

 Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility   Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc

 

Hanok là cái tên được sử dụng để mô tả một ngôi nhà truyền thống ở Hàn Quốc. Đồ án nhà chọc trời Vernacular Versatility lấy ý tưởng từ ngôi nhà truyền thống Hanok đạt giải nhất cuộc thi skyscraper 2014.

Một Hanok được định nghĩa bởi hệ thống cấu trúc bằng gỗ và mái ngói. Các cạnh cong của mái nhà có thể được điều chỉnh để kiểm soát lượng ánh sáng mặt trời xâm nhập vào nhà trong khi yếu tố cấu trúc cốt lõi là một kết nối bằng gỗ có tên Gagu. Các Gagu nằm bên dưới hệ thống mái nhà chính, nơi cột, xà và dầm được gắn chặt mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ của một cái đinh nào – kết nối này là một trong những đặc tính thẩm mỹ chính của kiến ​​trúc truyền thống Hàn Quốc.

Trong lịch sử hệ thống kết cấu này đã được phát triển dành riêng cho nhà trệt. Tuy nhiên, nhờ những phần mềm mô hình khác nhau được phát triển gần đây, có rất nhiều cơ hội để áp dụng hệ thống truyền thống này thành những cấu trúc cao tầng phức tạp, đáp ứng mục đích và yêu cầu hiện đại. Vernacular Versatility có thể mở ra một chương mới về khả năng áp dụng những công trình cũ và thiết kế truyền thống áp dụng vào hiện tại nhằm thêm phần hiệu quả và thẩm mỹ.

 Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility   Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc

 Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility   Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc

 Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility   Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc

 Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility   Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc Chiêm ngưỡng dự án Vernacular Versatility   Dự án có thể mở ra một chương mới cho ngành kiến trúc

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>